Fullført: Mule og Klyve sykehjem 

Telemark Park & Hageanlegg AS har vært utførende anleggsgartnermester for opparbeidelse av utomhusanlegget ved det nye sykehjemmet Vestsiden i Porsgrunn.

Les mer..

Ny grunnmur på Hytte i Seljord

Ny grunnmur og fundament med murstein hentet i bruddet til Telemark skifer AS.

Les mer..

Stasjonsvegen i Bø blir ny  

I uke 33 startet ett etterlengta arbeid med å gi Stasjonsvegen ny drakt og etterhvert nytt liv.

Les mer..

E-17 Trollerudmoen Kongsberg

Oppdraget har bestått av å bygge en stor sentral rundkjøring , trafikk øyer, bussholdeplass, og tilstøtende grøntanlegg og landskapsarbeider.

Les mer..

Statens hus. Gjerpensgate 10-20

Innkjøringsmønster har blitt tydeliggjort med en langsgående rabatt som dele mellom kjøreveg og p-plasser. Det har blitt plantet søyleformede trær for å bryte visuelt det store arealet med oppstilte biler. Det er også tilrettelagt med el-bil parkeringer og flere nye HC parkeringer.

Les mer..

Elveparken Brygge

Utvendig har vi videreført materialbruken fra naboprosjektet Vestsiden Brygge. Mest tegl, med innslag av tre og fasadeplater. De røde fasadeplatene er med på å gi byggene et særpreg. Mens trebruken ermest tydelig i […]

Les mer..

Klyve 2 Borettslag

Spennende løsninger, god planlegging og tett kommunikasjon mellom kunde og Telemark Park og Hageanlegg har resultert i Norges råeste lekeplass.

Les mer..

Hakastein kulturminnepark

Oppdragsgiver: Historisk Forum Skien Utførende: Telemark Park og Hageanlegg Prosjektet er godt i gang og ferdigstilles 15.mai 2015  

Les mer..

Villa Husmo

Oppdragsgiver: Odd Husmo Prosjekterende: Feste Landskap Utførende: Telemark Park og Hageanlegg Anlegget var en betydelig oppgradering av eksisterende hage. Samtidig var det viktig å ta vare på vesentlige kvaliteter i […]

Les mer..

Bø Sjukeheim, Bø i Telemark

Oppdragsgiver: Bø kommune Prosjekterende: Feste Landskap Utførende: Telemark Park og Hageanlegg Sykeheimen er en ombygging og betydelig utbygging av eksisterende sykehjem. Det er lagt opp til fine, funksjonelle og nøkterne […]

Les mer..

Omsorgsboliger i Drangedal

Oppdragsgiver: Drangedal kommune Prosjekterende: Feste Landskap Utførende: Telemark Park og Hageanlegg Boligene er lagt inn i skogen og hele anlegget er tilpasset denne helheten. Det er et nøkternt men sobert […]

Les mer..

Lyngbakken sykehjem

Oppdragsgiver: Skien kommune Prosjekterende: Sweco Utførende: Telemark Park og Hageanlegg Enkelt og tydelig uteanlegg med store, sammenhengende grøntarealer. Pga. at skogen rundt er bevart gir dette en god ramme rundt […]

Les mer..

Statens vegvesen

Byggherre: Statens vegvesen Prosjekterende: Statens vegvesen Utførende: Telemark Park og Hageanlegg Universell utforming med gode forbindelser mellom fortau og butikker. Vesentlig at det er benyttet funksjonelle løsninger med tydelige kanter […]

Les mer..

Krisesenteret i Skien

Oppdragsgiver: Skien kommune og Skanska Prosjekterende: Feste Landskap Utførende: Telemark Park og Hageanlegg Dette anlegget krevde spennet fra et innbydende inngangsparti til stor grad av skjerming på arealene på vestsida. […]

Les mer..

Porsgrund Porselen, Porsgrunn

Oppdragsgiver: Bratsberg gruppen Prosjekterende: Feste Landskap Utførende: Telemark Park og Hageanlegg Uteområdene er en viktig del av transformasjonen på PP, hvor noe av den opprinnelige funksjonen bli beholdt, men hvor […]

Les mer..

Plassen borettslag

Etter mange års bruk så borettslaget behov for å oppgradere omgivelsene. Det ble en total oppgradering med nye kanter, nye inngangspartier og nye fellesarealer.

Les mer..

Sykehuset Telemark

Telemark Park & Hageanlegg A/S fikk oppdraget med å opparbeide sentralpark og hovedinngang for Sykehuset Telemark.

Les mer..
Utviklet av: Folkebadet.no