Lyngbakken sykehjem

29. september 2014

lyngbakken-sykehjem-944

Oppdragsgiver: Skien kommune
Prosjekterende: Sweco
Utførende: Telemark Park og Hageanlegg

Enkelt og tydelig uteanlegg med store, sammenhengende grøntarealer. Pga. at skogen rundt er bevart gir dette en god ramme rundt anlegget. Parkeringsarealene er oversiktelige og leder inn til inngangspartiet. Hyggelige utearealer for beboere og ansatte mot vest. Dette inkluderer en sansehage for demente beboere.

Utviklet av: Folkebadet.no