Mule og Klyve sykehjem 

14. desember 2015

Trinn 1
De nye sykehjemmene på Vestsiden og Mule skal stå ferdige i 2017.

Sykehjemmet på Vestsiden er planlagt bygget på Klyvejordet, som ligger nord for Vestsiden oppvekstsenter og barnehage.

Trinn 3
Det siste trinnet er riving av eksisterende sykehjem på Mule og erstatte dette med et nytt sykehjem..

Telemark Park og Hageanlegg AS skal i samarbeid med Eckholdt AS maskinentreprenør bygge begge utomhus prosjektene. Parkeringsplasser, grøntarealer, steinarbeider og møblering. Vi er nå i gang med å bygge natursteins mur på Klyve sykehjem. Muren måtte opp i tidlig fase av prosjektet da Byggets sør østlige hjørnet er plassert i umiddelbar nærhet til muren. Landskapsarkitekten har ønske om flere dimensjoner på blokker for at muren ikke skal virke for massiv. Vi har benyttet 90 cm blokker 60 cm og 30 cm blokker

Det blir etablert rekkverk på toppen av muren

Steinen er kortreist fra Stein brudd i Vestfold.

Vi gleder oss til fortsettelsen !!

Utviklet av: Folkebadet.no