Fullført: Mule og Klyve sykehjem 

30. januar 2018

 

Vestsiden Sykehjem

TOTALUNDERENTREPRISE, NS 8417
Utomhusarbeider ved Nytt Sykehjem i Porsgrunn
Godkjenningsklasse 1
Oppdragsgiver: Kruse Smith AS – Eckholdt AS
Byggeleder:  Erik Sveeni

 

Telemark Park & Hageanlegg AS har vært utførende Anleggsgartnermester for opparbeidelse av utomhusanlegget. Nytt Sykehjem. Vestsiden sykehjem i Porsgrunn. Arbeidene har bestått av veier og plasser,sansehage. Natursteinsmurer,steindekker,beplantning,og konstruksjoner. Trenings apparater benker og bord. I tillegg har vi inngått en 3 års vedlikeholdsavtale for drift av anlegget med Porsgrunn Kommune.

 

 

Nøkkelinformasjon:

Sted for utførelse: Porsgrunn Kommune
Oppdragsgiver: Kruse Smith AS – Eckholdt AS
Referanseperson: Erik Svenni. +47 91512975
Våre Prosjekt ledere: Peter Borgersen/ Steinar Selle

Utført i perioden: Januar 2016 – Juli 2017
Kontraktssum, eks. mva.: NOK 2. 423. 779.-
Totalt antall årsverk (ca): 3
Egne arbeidstakere (ca): 3
Underentreprenører (ca): 0
Skader på egne arbeidstakere: Ingen
Skader hos underentreprenør: 0

Tekniske hoveddata:

Natursteinsmurer: 233 m2 7 500 m2
Benker, bord og stoler: 43 stk 715 m
Betong heller i ulike formater: 612 m2 700 m2
Granittkantstein:   1030 meter 770 lm
Busk felt:     580 m2
Staudefelt: 2600 stk 1 200 m2
Trær: 54 stk
Tilsåing av plen og eng: 1380 m2 200 stk

Underentreprenører:
Anleggsgartner Telemark Park & Hageanlegg AS

 

 

Trinn 3
Det siste trinnet er riving av eksisterende sykehjem på Mule og erstatte dette med et nytt sykehjem..

Telemark Park og Hageanlegg AS skal i samarbeid med Eckholdt AS maskinentreprenør bygge begge utomhus prosjektene. Parkeringsplasser, grøntarealer, steinarbeider og møblering. Vi er nå i gang med å bygge natursteins mur på Klyve sykehjem. Muren måtte opp i tidlig fase av prosjektet da Byggets sør østlige hjørnet er plassert i umiddelbar nærhet til muren. Landskapsarkitekten har ønske om flere dimensjoner på blokker for at muren ikke skal virke for massiv. Vi har benyttet 90 cm blokker 60 cm og 30 cm blokker

Det blir etablert rekkverk på toppen av muren

Steinen er kortreist fra Stein brudd i Vestfold.

Vi gleder oss til fortsettelsen !!

Trinn 1
De nye sykehjemmene på Vestsiden og Mule skal stå ferdige i 2017.

Sykehjemmet på Vestsiden er planlagt bygget på Klyvejordet, som ligger nord for Vestsiden oppvekstsenter og barnehage.

 

 

 

 

 

 

 

Utviklet av: Folkebadet.no