Stasjonsvegen i Bø blir ny  

28. november 2016

I uke 33 startet ett etterlengta arbeid med å gi Stasjonsvegen ny drakt og etterhvert nytt liv. Telemark fylkeskommune har prioritert opprusting av denne sentrumsgata for å bidra til utvikling av ett attraktivt Bø sentrum og legge bedre til rette for gående og syklende. Telemark Park & Hageanlegg  AS har fått i oppdrag å gjennomføre arbeidet.

Hoved entreprenør er Tveito Maskin AS

Vegen skal være ferdig  i løpet av juni 2017.

Utviklet av: Folkebadet.no