Stein og grunnarbeid

 • Graving og transport
 • Snørydding og strøing
 • Belegningsstein og heller
 • Trapper
 • Kantstein
 • Forstøtningsmurer
 • Natursteinsarbeider
  Skifer, Granitt, Brostein og Tørrmurer
 • Betongarbeider
 • Mur og flisarbeider
 • Rehabilitering av dekker
 • Permeable dekker for å fange opp overvann

Gjennom 25 år har Telemark Park og Hageanlegg As satt sitt preg på regionen med å bygge mange viktige prosjekter. Med vår kompetanse og maskinpark dekker vi alle nivåer av prosjekter i faget

Utviklet av: Folkebadet.no