Villa Husmo

3. oktober 2014

DSCN0826VH-4

Oppdragsgiver: Odd Husmo
Prosjekterende: Feste Landskap
Utførende: Telemark Park og Hageanlegg

Anlegget var en betydelig oppgradering av eksisterende hage. Samtidig var det viktig å ta vare på vesentlige kvaliteter i hagen, bla. det fine kalkberget i overgang hus og hage. Byggherren ønsket et nye inngangsparti og en presentabel, lettstelt hage. Gangadkomsten ble lagt inn i en bue mot hovedinngang, med store skiferheller hvor brostein markerte fugene og storgatestein, samt i fylling av brostein. Svilletrapp mellom øvre og nedre nivå av hagen er byttet ut med granittrapp. En mindre natursteinstrapp går fra omlagt biloppstillingsplass og opp til ny uteplass med skiferheller. Natursteinsmur tar opp terrengspranget. Materialbruk og plantevalg gir en lettstelt men iøynefallende og funksjonell hage

Utviklet av: Folkebadet.no