Statens vegvesen

29. september 2014

Byggherre: Statens vegvesen
Prosjekterende: Statens vegvesen
Utførende: Telemark Park og Hageanlegg

Universell utforming med gode forbindelser mellom fortau og butikker. Vesentlig at det er benyttet funksjonelle løsninger med tydelige kanter og rekkverk, samt jamne beleggsflater. Tiltakene skal være tydelig og enkle å lese (orientere seg) for alle brukere av bygata.

Utviklet av: Folkebadet.no