Telemark Park & Hageanlegg er en anleggsgartner som utfører alle typer anleggsarbeid, både nyanlegg og vedlikehold av uteområder. Vi har levert parkanlegg og landskapsutforming i hele Telemark.

En anleggsgartner med bred fagkompetanse

Våre ansatte rommer et bredt spekter av fagkompetanse inkludert anleggsgartnermestere, landskapsingeniører, anleggsgartnere, maskinførere, greenkeepere, tømrere, steinsettere og skogteknikere. Vi leverer komplette jobber og kan være både hovedentreprenør og underentreprenør.

Vi er en anleggsentreprenør som stiller med utstyr tilpasset alle typer jobber, og har en egen vedlikeholdsavdeling. Vi kan tilby en 3-års vedlikeholdsplan, til de fleste typer oppdrag. Vi etterstreber alltid bærekraftige løsninger, og har et høyt fokus på gjenvinning av materialer.

Sentrale anleggsprosjekter i Grenland, Telemark og Vestfold

Vi utfører oppdrag for det offentlige, for næringslivet og for privatkunder i Telemark samt Vestfold. Vi har utført mange oppdrag i Grenlandsområdet, i Skien og Porsgrunn har vi vært med å prege uteområder til mange sentrale prosjekter.

Vi er en totalentreprenør på utenomhusanlegg:
Se eksempler på uteområder som vi har utarbeidet

 • Planting
 • Plenlegging
 • Ferdigplen
 • Terreng og landskapsforming
 • Beskjæring og felling av trær og busker
 • Vedlikehold av utomhusanlegg
 • Belegningsstein og heller
 • Trapper
 • Kantstein
 • Forstøttningsmurer
 • Natursteinsarbeider:
  Skifer, Granitt, Brostein og Tørrmurer

Utviklet av Folkebadet