Landskapsentreprenører med fokus på fagkunnskap og leveringsdyktighet

Kontakt oss

Landskapsentreprenør for
det offentlige, næringslivet, borettslag og privatpersoner.

Entreprenør­­avdeling

Telemark Park & Hageanlegg er landskapsentreprenører som har i hovedoppgave å opparbeide park-, hage- og landskapsarbeider. Vårt nedslagsfelt er Telemark og Vestfold

Vedlikeholds­­avdeling

Telemark Park & Hageanlegg har 25 dyktige medarbeidere med fagkompetanse som anleggsgartnermester, anleggsgartnere, maskinførere, greenkeepere, tømrere, steinsettere og skogtekniker.

Referanser

Utviklet av Folkebadet