Vårt fokus

I Telemark Park & Hageanlegg er vi innovative og har fokus på bærekraftige løsninger i de oppdragene vi utfører. Vi er midt i et grønt skifte og skal i løpet av de neste 5 årene gjennomgå store endringer. Vi har en målrettet plan for å elektrifisere bil og maskinpark, og jobber aktivt for å fase ut fossilt utstyr. Vi er en fremoverlent bedrift som tar bærekraftmålene på alvor.

Ekspertise

TPH er en kvalitetsbevisst landskapsentreprenør som alltid tenker fremover. I de daglige oppgavene våre jobber vi aktivt med fremtidens utfordringer rundt rassikring, overvannsproblematikk og flom. Her samarbeider vi med ekspertisen på de respektive områdene, samtidig som vi har et høyt fokus på å kontinuerlig heve kompetansen hos våre ansatte.

Bærekraftige løsninger

I alle prosjektene våre har vi et høyt fokus på gjenvinning av materialer, enten det gjelder stein, jord, betong eller matjord. Vi fokuserer også på massegjenvinning av stedlige masser, og søker bærekraftige løsninger på utfordringene vi møter.


Utviklet av Folkebadet