Utdanning av anleggsgartnere

Telemark Park og Hageanlegg er en del av et samarbeidsprosjekt mellom anleggsgartnerbransjen i Vestfold og Telemark, Nome vgs avd. Søve og Gjennestad videregående skole. Formålet med prosjektet, jobbute.no, er å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget.

Praktisk utdanning

Anleggsgartnerfaget er et spennende og kreativt fag, hvor eleven får brukt mange sider av seg selv. Den videregående opplæringen har stort fokus på praktisk opplæring, og elevene har praksis to dager i uken, der de bygger hageanlegg hos ekte kunder. I tillegg er de utplassert i sin lærebedrift tre uker i løpet av skoleåret. Fagbrevet som anleggsgartner får eleven etter to år på Søve, og to år som lærling. Fagbrevet gir både sikre jobbutsikter, og spennende muligheter for videreutdanning.

Garantert læreplass

Telemark Park og Hageanlegg ønsker alltid lærlinger i bedriften. Elever som oppfyller gitte kriterier oppfordrer vi til å søke hos oss.

«Bli med på laget!»


Utviklet av Folkebadet