Telemark Park & Hageanlegg er landskapsentreprenører og anleggsgartnermestere som har i hovedoppgave å opparbeide park-, hage- og landskapsarbeider. Våre kundegrupper består av det offentlige, næringsliv, borettslag og private.

Vi fremstår med stor faglig bredde og kompetanse i flere faggrupper.

 

Våre ansatte har fagbrev som

  • Murer
  • Anleggsgartnere
  • Gartnere
  • Maskinførere
  • Grunnarbeider med ADK

 

Som landskapsentreprenører innehar våre ledere kompetanse som Anleggsgartnermester og Landskapsingeniør. Bedriften har sentral godkjenning innen våre relevante fag grupper og er en mester bedrift. Dette gir våre oppdragsgivere trygghet for god gjennomførings evne og godt utført håndverk i prosjektet:

«Det blir som avtalt»

25 dyktige medarbeidere

Telemark Park & Hageanlegg har 25 dyktige medarbeidere med fagkompetanse som anleggsgartnermester, anleggsgartnere, maskinførere, greenkeepere, tømrere, steinsettere og skogtekniker. Vi er godkjent som lærlingbedrift.

Våre godkjenninger

         

 

Mer enn 30 års erfaring

Telemark Park & Hageanlegg A/S er Mester-bedrift i sitt fag. Dette gir deg som kunde en garanti for kvalitetsarbeid og at vi er en seriøs virksomhet. Med mer enn 30 års erfaring og dyktige medarbeidere, sikrer vi oppdragsgiver et høyt kvalitetsnivå.

Vår målsetting

Bedriftens praktiske målsetting er å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig, samt levere ethvert oppdrag i kvalitetsmessig god skikk. For å nå dette målet er det innført internkontroll i henhold til forskrifter, samt utarbeidet et kvalitet system i henhold til EN-NS ISO 9002.

Bedriften holder til med kontor og lager på Århusveien i Skien. Bedriften har egen maskinpark for de fleste oppgaver. Gravemaskiner, hjullastere, lastebiler, servicebiler og spesialutstyr for steinarbeider.

Geografiske arbeidsområder er Telemark og Vestfold.

Siste nytt


Utviklet av Folkebadet