Mesterbedrift

Telemark Park & Hage er en landskapsentreprenør og en mesterbedrift med stor faglig bredde. Vi ønsker å være en god arena for å forvalte fagkunnskap og rekruttere unge til bransjen.

Fokus på lærlinger

Vi ser viktigheten av å kunne tilby gode lærlingeplasser, og er en del av Jobb ute som er et samarbeidsprosjekt mellom anleggsgartnerbransjen i Vestfold og Telemark, Nome videregående skole avd. Søve, og Gjennestad videregående skole. Formålet med prosjektet er å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget.

Vi samarbeider også med NAV, hvor vi kan tilby arbeidstrening og praksisplasser.


Utviklet av Folkebadet