Telemark Park & Hage har en ny og moderne maskinpark tilpasset de fleste typer oppdrag innenfor grunnarbeid, graving, transport, drenering og planering.

Moderne maskinpark – løser fremtidens utfordringer

Telemark Park & Hage har en ny og moderne maskinpark tilpasset de fleste typer oppdrag. Våre maskinførere innehar fagbrev og er ADK-sertifisert. Vi har et høyt fokus på fremtidens utfordringer og arbeider aktivt med problemstillinger som overvannshåndtering, gjenvinning, rassikring og flom.

Maskinentreprenør – totalprosjekter på grunnarbeid

Vi er en erfaren maskinentreprenør som tar alt fra graving og transport til drenering og asfaltering. I tillegg tar vi også komplette oppdrag på utforming av parkanlegg. Vi utfører oppdrag for det offentlige, for næringslivet og for privatkunder, fra Porsgrunn og Skien til Notodden og Vinje. Vi tar jobber i hele Telemark og Vestfold!

Ta kontakt med oss for gode løsninger

  • Totalprosjekter
  • Graving
  • Planering
  • Transport
  • Asfaltering
  • Riving og betongsanering
  • Snørydding og strøing

Utviklet av Folkebadet