Telemark Park & Hage har en ny og moderne maskinpark tilpasset de fleste typer oppdrag. Våre maskinførere innehar fagbrev og er ADK-sertifisert. Vi har et høyt fokus på fremtidens utfordringer og arbeider aktivt med problemstillinger som overvannshåndtering, gjenvinning, rassikring og flom.

Vi utfører oppdrag for det offentlige, for næringslivet og for privatkunder.

  • Totalprosjekter
  • Graving
  • Planering
  • Transport
  • Asfaltering
  • Riving og betongsanering
  • Snørydding og strøing

Utviklet av Folkebadet