Tilbake

Comfort Hotel, Porsgrunn

Telemark Park og Hageanlegg AS utfører betongdekker og naturstein arbeider på Kammerherreløkka hotell. Prosjektet ferdigstilles våren 2019, med plantekasser i stål, benker og beplantning.

Prosjekttype:
Grunn og landskapsarbeid
Byggherre:
R8
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Oppdragsgiver:
Eckholdt AS
Ferdigstillelse:
Våren 2019

Utviklet av Folkebadet