Tilbake

E-136 Trollerudmoen Kongsberg

Oppdraget har bestått av å bygge en stor sentral rundkjøring, trafikkøyer, bussholdeplass, og tilstøtende grøntanlegg og landskapsarbeider.

Overleveringen ble utført uten anmerkninger. Kvalitetsarbeid til rett tid…

Prosjekttype:
Stein og landskapsarbeid
Byggherre:
Statens Veivesen
Landskapsarkitekt:
Statens Veivesen
Oppdragsgiver:
Tveito Maskin AS
Ferdigstillelse:
2016

Utviklet av Folkebadet