Tilbake

Elveparken Brygge

Utvendig har vi videreført materialbruken fra naboprosjektet Vestsiden Brygge. Mest tegl, med innslag av tre og fasadeplater. De røde fasadeplatene er med på å gi byggene et særpreg. Mens trebruken ermest tydelig i toppleilighetene i femte etasje, som bokstavelig talt er bygget på taket. Med tanke på forhistorien til tomta er det naturlig at både stein og brygger har en sentral plass utomhus, et uteområde som fremstår som vellykket.  Mellom trinn en og to er det bygget opp et lite steinamfi med en lekeplass, og på sørsiden har man bygget en flott steintrapp opp mot Moldhaugen.

Prosjekttype:
Landskapsarbeider
Byggherre:
JM Norge
Landskapsarkitekt:
Peter Borgersen
Oppdragsgiver:
JM Norge
Ferdigstillelse:
2018

Utviklet av Folkebadet