Tilbake

Enger-feltet på vallemyrene

Prosjekttype:
Veikryss, rundkjøringer
Byggherre:
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Landskapsarkitekt:
Sweco
Oppdragsgiver:
Tveito Maskin AS
Ferdigstillelse:
November 2023

Utviklet av Folkebadet