Tilbake

Gulset ungdomsskole

Opparbeidelse av nærmiljøanlegg, med fotballbaner, håndballbaner og basketballbaner.

Prosjekttype:
Nærmiljøanlegg
Byggherre:
Skien Kommune
Landskapsarkitekt:
Telemark park og hageanlegg/rektor ved GUS
Oppdragsgiver:
Skien kommune
Ferdigstillelse:
Juni 2020

Utviklet av Folkebadet