Tilbake

Hakastein kulturminnepark, Skien

 

Bakgrunnen for kulturminneparken er arkeologiske utgravninger som ble gjort i området på begynnelsen av 2000-tallet. Undersøkelsene avdekket en rekke funn som viser at Faret har vært et sentralt sted helt tilbake til tiden rundt Kristi fødsel. Det mest oppsiktsvekkende er funnstedet for er et av Norges eldste daterte kirkesteder.

Kulturminneparken ble åpnet 20. mai og er skapt etter initiativ fra Historisk Forum Skien og Kjell-Henrik Semb. Parken er universelt utformet ved adkomst og skilting, og inngår som en integrert del av turstien rundt Hjellevannet. I hele anlegget er det brukt “kortreist” stein. Skiferen er fra Resjemheia, og steinen som skiltstativene er festet på er brynestein fra Eidsborg. Telemark fylkeskommune har vært en viktig bidragsyter for gjennomføringen av prosjektet.

(Telemark Fylkeskommune, Mai 2015)

 

Prosjekttype:
Grunn og steinarbeider
Byggherre:
Historisk Forum
Landskapsarkitekt:
Historisk Forum
Oppdragsgiver:
Historisk Forum Grenland
Ferdigstillelse:
Mai 2015

Utviklet av Folkebadet