Tilbake

Landmannstorget, Skien

Opparbeidelse av Landmannstorget, i Skien sentrum, med nytt kollektivknutepunkt og park.

Slik blir det nye kollektivknutepunktet

Det blir nye holdeplasser for bussene i Kongens gate og Hesselbergs gate. Taxiene får holdeplasser i Skistredet og det blir korttidsparkering i Torggata og i Skistredet. I midten blir det en grønn park og det blir sykkelparkering på og rundt torget.

Det nye kollektivknutepunktet skal bidra til:

Fra Skien kommunes hjemmesider

Prosjekttype:
Landskapsarbeider
Byggherre:
Skien Kommune
Landskapsarkitekt:
Dronninga Landskap
Oppdragsgiver:
Tveito Maskin AS
Ferdigstillelse:
Høst 2020

Utviklet av Folkebadet