Tilbake

Lyngbakken sykehjem

Enkelt og tydelig uteanlegg med store, sammenhengende grøntarealer. Pga. at skogen rundt er bevart gir dette en god ramme rundt anlegget. Parkeringsarealene er oversiktelige og leder inn til inngangspartiet. Hyggelige utearealer for beboere og ansatte mot vest. Dette inkluderer en sansehage for demente beboere.

Prosjekttype:
Grunn og landskapsarbeid
Byggherre:
Skien Kommune
Landskapsarkitekt:
Sweco
Oppdragsgiver:
Eckholdt AS
Ferdigstillelse:
2017

Utviklet av Folkebadet