Tilbake

Melkeveien Porsgrunn

Eierne i Melkeveien 11 og 13 AS ønsket å forene parkeringsanlegget mellom eiendommene og tilrettelegge for ny og bedre adkomst inn til området. Her har vi revet 2 mindre stålbygg, masseutbyttet for større parkeringsplass, justert terreng på eksisterende parkeringsarealer, montert kantsteinsrabatter langs vegger på bygget og i parkeringsanlegget, laget midtdeler ved innkjøring, montert nedgravde avfallsconteinere, beplantet og hatt Veidekke Industri til å asfaltere hele anlegget for oss.

Prosjekttype:
Grunn og landskapsarbeid
Byggherre:
Grenland Invest AS
Landskapsarkitekt:
Peter Borgersen
Oppdragsgiver:
Grenland Invest AS
Ferdigstillelse:
2018

Utviklet av Folkebadet