Tilbake

Mule og Klyve sykehjem 

Telemark Park & Hageanlegg AS har vært utførende Anleggsgartnermester for opparbeidelse av utomhusanlegget. Nytt Sykehjem. Vestsiden sykehjem i Porsgrunn. Arbeidene har bestått av veier og plasser,sansehage. Natursteinsmurer,steindekker,beplantning,og konstruksjoner. Treningsapparater benker og bord. I tillegg har vi inngått en 3 års vedlikeholdsavtale for drift av anlegget med Porsgrunn Kommune.

Prosjekttype:
Grunn og landskapsarbeid
Byggherre:
Porsgrunn Kommune
Landskapsarkitekt:
Asplan Viak
Oppdragsgiver:
Kruse Smith AS – Eckholdt AS
Ferdigstillelse:
Juli 2017

Utviklet av Folkebadet