Tilbake

Notodden gravlund

Oppgradering av den store gravlunden i Notodden,med natursteinsmurer, terrengforming, steindekker, park møblering og beplantning. Notodden Gravlund er først i landet med etablering av Kolumbarium (urnevegg). Nye gravleggingsmuligheter som er etablert i Norge etter nye forskrifter.

Nyetableringen av områdene sørger for at de neste 20 år kan dekke byens behov for gravplasser. Prosjektet er ett av de største natursteinsarbeider Telemark Park og Hageanlegg har utført.

Det gode prosjektsamarbeidet med hovedentreprenør, Tveito Maskin AS, Sør Arkitekter og Kirkeverge Håvard J.Russnes har resultert i et svært godt gjennomført prosjekt  – til glede for hele regionen.

Prosjekttype:
Natursteinsarbeider. Opparbeidelse av parkanlegg. Parkmøblering
Byggherre:
Notodden kirkelig fellesråd
Landskapsarkitekt:
Sør Arkitekter. Notodden
Oppdragsgiver:
Tveito Maskin AS
Ferdigstillelse:
September 2021

Utviklet av Folkebadet