Tilbake

Plassen borettslag

Etter mange års bruk så borettslaget behov for å oppgradere omgivelsene. Det ble en total oppgradering med nye kanter, nye inngangspartier og nye fellesarealer. Det ble benyttet gode og nøkterne materialer, asfalt, betongstein, betongtrapper og granittkanter. Fellesarealene fikk nye og funksjonelle møtesteder og lekeområdet ble vesentlig fornyet. En variert, nøktern men virkningsfull vegetasjonsbruk med busker og trær rammer inn uterommene på en god måte, fra inngangspartier til fellesarealer. Området skal holde seg fint over tid med et enkelt vedlikehold. Det ble laget også en skjøtselsplan fra Feste Landskap som er et nyttig verktøy i det daglige vedlikeholdet.

Prosjekttype:
Grunn og landskapsarbeid
Byggherre:
Plassen Borettslag
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Oppdragsgiver:
Plassen Borettslag
Ferdigstillelse:
2014

Utviklet av Folkebadet