Tilbake

Stasjonsvegen i Bø

Prosjektet gikk ut på å gi Stasjonsvegen ny utforming og etterhvert nytt «liv». Telemark fylkeskommune prioriterte opprusting av denne sentrumsgata for å bidra til utvikling av ett attraktivt Bø sentrum og legge bedre til rette for gående og syklende. Telemark Park & Hageanlegg  AS har fått i oppdrag å gjennomføre landskapsarbeidet.

«Gateanlegget kan stå som eksempel på god planleggings-prosess og en god utforming til inspirasjon for andre hovedgater i norske tettsteder i Statens vegvesens regi.»

Prosjektet fikk prisen: VAKRE VEGERS PRIS 2018

Prosjekttype:
Grunn og landskapsarbeider
Byggherre:
Statens Veivesen
Landskapsarkitekt:
Statens Veivesen
Oppdragsgiver:
Tveito Maskin AS
Ferdigstillelse:
2017

Utviklet av Folkebadet