Tilbake

Statens hus. Gjerpensgate 10-20

Gårdeier leier ut til en rekke offentlige instanser. Som arbeidstilsynet, fylkesmannen, tingretten, vegkontoret mfl. Parkeringsarealene har nå blitt modernisert med flere p-plasser og med ny oppmerking. Hele arealet har fått nytt asfaltdekke

Innkjøringsmønster har blitt tydeliggjort med en langsgående rabatt som dele mellom kjøreveg og p-plasser. Det har blitt plantet søyleformede trær for å bryte visuelt det store arealet med oppstilte biler. Det er også tilrettelagt med el-bil parkeringer og flere nye HC parkeringer.

Det er i tillegg opparbeidet sykkelstall med takoverbygg på fire steder. Anlegget fremstår nå som moderne og tilpasset brukeren

Prosjekttype:
Grunn og landskapsarbeid
Byggherre:
Basale Eiendom
Landskapsarkitekt:
Peter Borgersen
Oppdragsgiver:
Basale Eiendom
Ferdigstillelse:
2016

Utviklet av Folkebadet