Tilbake

Sykehuset Telemark

Telemark Park & Hageanlegg A/S fikk oppdraget med å opparbeide sentralpark og hovedinngang for Sykehuset Telemark. Telemark Park og Hageanlegg har vært med å bygge uteanlegg på Sykehuset Telemark, helt fra 1997.

Det første anlegget var Hovedinngang/Parken på somatisk klinikk. Andre viktige anlegg var på Psykiatrisk klinikk til Moflata Sykehjem, Park for kreftpasienter. Hele vegene r det vektlagt at det skulle fungere som positive og funksjonelle uteområder for pasientene. Det er nøkterne men funksjonell materialebruk, men også omfattende, variert og romdannende vegetasjonsbruk.
Undervegs har TPH også utført anlegg på Kragerø Sykehus, Porsgrunn , Notodden og Rjukan Sykehus.

Prosjekttype:
Grunn og landskapsarbeid
Byggherre:
Sykehuset Telemark HF
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Oppdragsgiver:
Sykehuset Telemark HF
Ferdigstillelse:
1997-2005

Utviklet av Folkebadet