Tilbake

TS Tiltak Grenland

Oppdraget består av å etablere nye fortau og gangfelt med taktile løsninger. Prosjektet gjennomføres i hele Grenland og har en varighet på 1 år. Prosjektet utføres i samarbeid med Traftek AS.

Prosjekttype:
Veiarbeid
Byggherre:
Statens Veivesen
Landskapsarkitekt:
Statens Veivesen
Oppdragsgiver:
Traftek AS
Ferdigstillelse:
2019

Utviklet av Folkebadet