Tilbake

Utearealer Sikkerhetspsykiatri, Sykehuset Telemark HF

Opparbeidelse av parkanlegg og sikkerhetssoner.

Prosjekttype:
Landskapsarbeider/konstruksjoner
Byggherre:
Sykehuset Telemark HF
Landskapsarkitekt:
COWI
Oppdragsgiver:
Sykehuset Telemark HF
Ferdigstillelse:
Juni 2020
Utviklet av Folkebadet