Notodden gravlund

Oppgradering av den store gravlunden i Notodden,med natursteinsmurer, terrengforming, steindekker, park møblering og beplantning. Notodden Gravlund er først i landet med etablering av Kolumbarium (urnevegg). Nye gravleggingsmuligheter som er etablert […]

Les mer..

Landmannstorget, Skien

Opparbeidelse av Landmannstorget, i Skien sentrum, med nytt kollektivknutepunkt og park. Slik blir det nye kollektivknutepunktet Det blir nye holdeplasser for bussene i Kongens gate og Hesselbergs gate. Taxiene får […]

Les mer..

Skien Videregående Skole

Opparbeidelse av utomhusanlegg ved nye Skien Videregående Skole på Klosterøya. Arbeidene består av trapper, kantstein, steinbeleggning, plen og plantearbeider, samt møblering og sykkelparkeringer.

Les mer..

Krisesenteret

Opparbeidelse av uteområder og montering av lekeapparater.

Les mer..

Gjerpen prestebolig

Rehabilitering av natursteinsmurer rundt Gjerpen prestebolig.

Les mer..

Stasjonsvegen i Bø

I uke 33 startet ett etterlengta arbeid med å gi Stasjonsvegen ny drakt og etterhvert nytt liv.

Les mer..

Stasjonsvegen i Bø nominert til pris!

«Gateanlegget kan stå som eksempel på god planleggings-prosess og en god utforming til inspirasjon for andre hovedgater i norske tettsteder i Statens vegvesens regi.»

Les mer..

Utviklet av Folkebadet