Katolske kirken

Les mer..

Enger-feltet på vallemyrene

Les mer..

Bakkestranda

Les mer..

Tveten Ungdomskole

Les mer..

Kverndalen Bo- og dagsenter

Les mer..

Flerbruksanlegg Siljan IF

Les mer..

Bamble Ungdomskole

Totalprosjekt for skolegård. Grunn- og betongarbeid av fundamenter og dekker for sykkelparkering.

Les mer..

Notodden gravlund

Oppgradering av den store gravlunden i Notodden,med natursteinsmurer, terrengforming, steindekker, park møblering og beplantning. Notodden Gravlund er først i landet med etablering av Kolumbarium (urnevegg). Nye gravleggingsmuligheter som er etablert […]

Les mer..

Landmannstorget, Skien

Opparbeidelse av Landmannstorget, i Skien sentrum, med nytt kollektivknutepunkt og park. Slik blir det nye kollektivknutepunktet Det blir nye holdeplasser for bussene i Kongens gate og Hesselbergs gate. Taxiene får […]

Les mer..

Powerhouse, Porsgrunn

Opparbeidelse av uteområder, trapper og natursteinsarbeider.

Les mer..

Utearealer, Sykehuset Telemark HF

Opparbeidelse av parkanlegg og sikkerhetssoner ved Sikkerhetspsykiatri, Sykehuset Telemark HF

Les mer..

Skien Videregående Skole

Opparbeidelse av utomhusanlegg ved nye Skien Videregående Skole på Klosterøya. Arbeidene består av trapper, kantstein, steinbeleggning, plen og plantearbeider, samt møblering og sykkelparkeringer.

Les mer..

Krisesenteret

Opparbeidelse av uteområder og montering av lekeapparater.

Les mer..

Sjøterrassen, Bamble

Betong, naturstainsarbeider og murpuss/rehabilitering

Les mer..

Gulset ungdomsskole

Opparbeidelse av nærmiljøanlegg, med fotballbaner, håndballbaner og basketballbaner.

Les mer..

Gjerpen prestebolig

Rehabilitering av natursteinsmurer rundt Gjerpen prestebolig.

Les mer..

Comfort Hotel, Porsgrunn

Telemark Park og Hageanlegg AS utfører betongdekker og naturstein arbeider på Kammerherreløkka hotell. Prosjektet ferdigstilles våren 2019, med plantekasser i stål, benker og beplantning.

Les mer..

Gumpen Auto

Opparbeidelse av utomhusanlegg ved nye Gumpen Auto. Arbeidene består av kantstein, steinbeleggning, plen og plantearbeider, samt sykkelparkeringer.

Les mer..

TS Tiltak Grenland

Oppdraget består av å etablere nye fortau og gangfelt med taktile løsninger. Prosjektet gjennomføres i hele Grenland og har en varighet på 1 år. Prosjektet utføres i samarbeid med Traftek […]

Les mer..

Stasjonsvegen i Bø

I uke 33 startet ett etterlengta arbeid med å gi Stasjonsvegen ny drakt og etterhvert nytt liv.

Les mer..

Brevik Oppvekstsenter

Opparbeidelse av utomhusanlegg ved Brevik Oppvekstsenter. Arbeidene består av lekeplass, helstøpte gummidekker, gangveier, kantstein, steinbeleggning, plen og planting, samt møblering og sykkelparkeringer. Det er inngått 1-års vedlikeholdsavtale med Porsgrunn Kommune.

Les mer..

Melkeveien Porsgrunn

Eierne i Melkeveien 11 og 13 AS ønsket å forene parkeringsanlegget mellom eiendommene og tilrettelegge for ny og bedre adkomst inn til området. Her har vi revet 2 mindre stålbygg, […]

Les mer..

Elveparken Brygge

Utvendig har vi videreført materialbruken fra naboprosjektet Vestsiden Brygge. Mest tegl, med innslag av tre og fasadeplater. De røde fasadeplatene er med på å gi byggene et særpreg. Mens trebruken ermest tydelig i […]

Les mer..

Mule og Klyve sykehjem 

Telemark Park & Hageanlegg AS har vært utførende anleggsgartnermester for opparbeidelse av utomhusanlegget ved det nye sykehjemmet Vestsiden i Porsgrunn.

Les mer..

Klyve 2 Borettslag

Spennende løsninger, god planlegging og tett kommunikasjon mellom kunde og Telemark Park og Hageanlegg har resultert i Norges råeste lekeplass.

Les mer..

Porsgrund Porselen

Uteområdene er en viktig del av transformasjonen på PP, hvor noe av den opprinnelige funksjonen bli beholdt, men hvor forretninger, næringsarealer, kontorer og boliger kommer inn. Anlegget er et viktig […]

Les mer..

Sykehuset Telemark

Telemark Park & Hageanlegg A/S fikk oppdraget med å opparbeide sentralpark og hovedinngang for Sykehuset Telemark.

Les mer..

Statens hus. Gjerpensgate 10-20

Gårdeier leier ut til en rekke offentlige instanser. Som arbeidstilsynet, fylkesmannen, tingretten, vegkontoret mfl. Parkeringsarealene har nå blitt modernisert med flere p-plasser og med ny oppmerking. Hele arealet har fått […]

Les mer..

Hakastein kulturminnepark, Skien

  Månedens kulturminne er Hakastein kulturminnepark på Faret i Skien. Kulturminneparken ble åpnet 20. mai og markerer funnstedet for et av Norges eldste daterte kirkebygg. Bakgrunnen for kulturminneparken er arkeologiske […]

Les mer..

Bø Sjukeheim, Bø i Telemark

Sykeheimen er en ombygging og betydelig utbygging av eksisterende sykehjem. Det er lagt opp til fine, funksjonelle og nøkterne uteområder. Folk skal ha en god opplevelse fra parkering til avdelingene. […]

Les mer..

Lyngbakken sykehjem

Enkelt og tydelig uteanlegg med store, sammenhengende grøntarealer. Pga. at skogen rundt er bevart gir dette en god ramme rundt anlegget. Parkeringsarealene er oversiktelige og leder inn til inngangspartiet. Hyggelige […]

Les mer..

E-136 Trollerudmoen Kongsberg

Oppdraget har bestått av å bygge en stor sentral rundkjøring , trafikk øyer, bussholdeplass, og tilstøtende grøntanlegg og landskapsarbeider.

Les mer..

Plassen borettslag

Etter mange års bruk så borettslaget behov for å oppgradere omgivelsene. Det ble en total oppgradering med nye kanter, nye inngangspartier og nye fellesarealer.

Les mer..

Utviklet av Folkebadet